Një bravo për Komunën e Mitrovicës, fiton vendin e dytë për transparencë

Publikuar më:

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) sot ka bërë publikimin e raportit “Transparometri 2019”, në kuadër të projektit “Rritja e llogaridhënies së institucioneve të qeverisjes lokale”, të mbështetur nga Ambasada Britanike.


Në publikimin e këtij raporti ishte i pranishëm edhe kryetari i komunës, Agim Bahtiri, me ç’ rast Komuna e Mitrovicës është cilësuar si ndër komunat më transparente për transparometrin komunal për vitin 2019 sipas Institutit Demokratik të Kosovës (KDI).

Ky vlerësim është bërë në bazë të raportit nga metodologjia e matjes së transparencës dhe llogaridhënies për vitin 2019, në 38 komunat e Kosovës nga Instituti Demokratik i Kosovës.

Komunat janë vlerësuar në bazë të 48 indikatorëve të ndryshëm, ku Komuna e Mitrovicës në këtë raport është vlerësuar si ndër Komunat më transparente për vitin 2019, duke treguar kështu një rezultat mjaft të mirë në nivelin e transparencës dhe llogaridhënies, në mënyrë që qytetarët të kenë qasje në informatat publike dhe të jenë pjesë e politik-bërjes në nivelin Komunal.

Nga ky raport Komuna e Mitrovicës ka arritur të renditet në vendin e dytë me pikët e përgjithshme 86,46%.

JU REKOMANDOJMË