Ky është niveli i shkollimit në Mitrovicë

Publikuar më:

Qyteti i Mitrovicës sipas të dhënave, përkatësisht sipas draftit të planit zhvillimor komunal që ka nxjerr Komuna e Mitrovicë ka këtë statistikë të shkollimit, e vitit 2011.
3315 dinë shkrim dhe lexim
2012 nuk dinë të shkruajnë dhe lexojnë
5327 nuk kanë përfunduar arsimin
9492 kanë shkollë fillore
17686 shkollë të mesme
21837 shkollë të mesme të lartë
3991 diplomuar
420 diplomë (master, PhD )


Këto të dhëna janë të paraqitura edhe në tabelën e publikuar nga komuna e Mitrovicës, pjesë e draftit të planit zhvillimor komunal

JU REKOMANDOJMË