Kosova e përsërit dështimin në testin PISA, renditet në fund me Filipinet e Republikën Dominikane

Publikuar më:

Janë publikuar rezultatet e testimit PISA për vitin 2018, derisa Kosova nuk ka shënuar përmirësim të madh, tri vjet pas testimit të parë.

ISA e rangon Kosovën të tretën nga fundi në listën mes 79 vendeve të botës. Ajo lë pas vetëm Republikën Dominikane dhe Filipinet.

Programi për Vlerësim Ndërkombëtar të Nxënësve i njohur si PISA është projekt i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), i cili mbahet çdo tri vite. PISA u organizua për herë të parë në vitin 2000 ku morën pjesë 43 shtete, ndërsa në vitin 2018 u mbajt cikli i shtatë i këtij testi, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues nga 80 shtete.

Nga secili shtet që merr pjesë në PISA përzgjidhet një moster reprezentative e nxënësve 15-vjeçarë që t’i nënshtrohen testit. Prandaj, konsiderohet se rezultatet reflektojnë gjendjen reale të sistemit të arsimit dhe mundësojnë krahasimin në mes të shteteve. Kjo matje bëhet në tri disiplina/fusha: lexim, matematikë dhe shkenca të natyrës. Në secilin cikël të PISA-s, një nga fushat është në fokusin kryesor të vlerësimit, pra është “fusha kryesore”.

Vendi ynë ka marrë pjesë në këtë testit dy herë, derisa edhe në vitin 2015-të ishte renditur e treta për nga fundi i tabelës.

Nxënësit kosovarë performuan nën këtë mesatare duke shënuar në lexim 353, në matematikë 366 dhe në shkencë 365.Në anën tjetër, në vitin 2015, në lexim Kosova kishte shënuar 347, në matematikë 362 dhe në shkencë 378.

Për të folur për arritjet e Kosovës në këto testime, Minsitria e Arsimit kanë njoftuar se përmes një konference për media do të bëjnë publik rezultatet.

JU REKOMANDOJMË