Komuna e fsheh që konfiskoi mish në një mishtore të njohur të qytetit

Publikuar më:

Para disa ditësh në orët e mëngjesit, Inspektorati ka konfiskuar një sasi të madhe të mishit në një nga mishtoret më të njohura në Mitrovicë (emër i njohur për redaksinë).

I shoqëruar nga Policia, Inspektorati ka bërë konfiksimin e mishit, me ç’rast është hedhur drejt në një kamion të mbeturinave.

Mishtorja në fjalë ka vazhduar me punë pasi Inspektorati nuk e ka mbyllur.

Mirëpo Komuna e Mitrovicës nuk e ka publikuar fare lajmin në faqen zyrtare për dallim nga aksionet në bizneset tjera.

“Jepi zë” ka pyetur Inspektoratin lidhur me këtë “fshehje”, por ata nuk janë përgjigjur.

JU REKOMANDOJMË