Projekti i Stadiumit Olimpik “Adem Jashari” prezentohet edhe në selinë e UEFA-së

Publikuar më:

Sot në selin e UEFA u prezentua projekti i Stadiumit Olimpik “Adem Jashari’’ në Mitrovicë.

Delegacioni nga Kosova tregoi projektin para zyrtarëve të UEFA-së, që stadiumi të ngrihet nga kategoria II në kategorinë IV në pajtushmeri me rregulloret e UEFA-së.

Zyrtarët e UEFA-së u pajtuan me Projektin Ideor (concept design) që te vazhdohet me procedura sipas kontratës me kontraktoret me qëllim që stadiumi të ndërtohet sipas planit dinamik të planifikuar që të përfundojë në vitin 2021!

Institucionet e Kosovës po punojnë intensivisht që të përmbushin të gjitha kriteret e parapara me standarde në fushën e infrastrukturës së sportit, thuhet nga Iber Alaj-Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

JU REKOMANDOJMË