Rruga që lidh Shipolin me Vaganicën e dëmtuar nga vet ujësjellësi

Publikuar më:

Në adresë të Jepi zë, qytetarët kanë adresuar një problem që po i shqetëson për 4 muaj rresht!

Në rrugën ”Ilaz Kodra“ ujësjellësi kishte intervenuar në rregullimin e ujit, mirpo pas intervenimit në atë pjesë askush nuk ishte kujdesur më që ta rregullojë më!

Qytetarët lusin që kjo pjesë të rregullohet pasi sipas tyre kjo pjesë po u shkakton probleme të ndryshme.

JU REKOMANDOJMË