Gjykata detyron Kujtesen që ta kthejë në punë punëtoren dhe t’ia paguajë rrogat mbi 1 mijë euro

Zëri qytetar

Punëtorët e Ujësjellësit “Mitrovica” në hall me pagat e tyre, menaxhmenti i ri po...

Në këtë kohë kur çmimet në vendin tonë po vazhdojnë të rriten, punëtorët e Ujësjellësit "Mitrovica", jo që nuk...

E dhimbshme: Varfëria e madhe në Mitrovicë, bën që fëmiu të shtrihet nga uria...

Një 14-vjeçar ka mbetur pa ndjenja para pak minutash në Mitrovicë. Nga fotografitë e dërguara nga një lexues në "Jepi...

Bankat torturojnë pensionistët: Që prej 4 ditësh mungojnë paratë në bankomate

Me datën 15 të muajit dalin paratë e pensioneve, rrjedhimisht shkaktohet radhe e gjatë tek bankomatet.   Mirëpo, kësaj here jo...

Skandaloze: Pas prerjes, sot po nxirren me rrënjë drunjtë shumëvjeçar për t’u liruar parkingjet

Drunjtë shumëvjeçarë në qendër të Mitrovicës ishin shkurtuar ditë më parë, por vetëm prerja e tyre nuk kishte mjaftuar. Si...

Vazhdon tmerri nëpër markete: Një domate(pa mish) po kushton 0,52 cent

Çmimet në produktet bazë po vazhdojnë të rriten nëpër marketet e Kosovës. Pavarësisht raportimeve, shteti nuk po merr masa kësaj...

Gjykata Themelore e Pejës ia ka aprovuar kërkesëpadin Eltene Geca-Sadiku për anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga e paditura ‘’Kujtesa Net’’, SH.P.K., e gjithashtu edhe kompensimi i pagave të humbura e atë në vlerë prej 1 mijë e 387 euro.

Këtë vendim kishte marrë gjyqtari i çështjes Ilir Berisha, ku ia anuloj vendimin e të paditurës ‘’Kujtesa Net’’, për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, e duke e detyruar atë që ta kthej në vendin e punës paditësen Geca-Sadiku.

Sipas aktgjykimit, gjyqtari Berisha, por anulimit të vendimit të paditurës, ai ia aprovoi kërkesën për kompensimin e pagave të humbura që nga ndërprerja e marrëdhënies së punës nga data 15 mars 2021 e gjerë me datën 31 gusht 2021, shumën prej 1,387.50 euro.

E paditura gjithashtu u detyrua që t’ia kompensoj paditëses shpenzimet e procedurës kontestimore atë në vlerë prej 835 euro.

Sipas aktgjykimit, gjykata kishte vlerësuar provat veç e veç dhe të gjitha në lidhshmëri reciproke e në kuptimin e nenit 8 të LPK-së, dhe erdhi në përfundim se në rastin konkret duhet vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit në fjalë.

Lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e paditëses në vendin e punës në kompaninë ‘’Kujtesa Net’’, përkatësisht në pozitën si arkëtare, gjykata gjeti se paditësja kishte qenë në marrëdhënie pune me kontratë pune në kohë të caktuar, e atë në periudhë kohore prej 10 viteve, ku u konsiderua se kishte kontratë pune me periudhë të pacaktuar kohore.

Bazuar në nenin 10 pika 5 të Ligjit të Punës, gjykata konsideroi se fillimisht e paditura është dashur t’i zbatoj rregullat për ndërprerjen e kontratës së punës në kohë të pacaktuar.

Nga aktgjykimi thuhet se sa i përket vendimit për largimin e përkohshëm nga puna i datës 10.03.2021, gjykata konsideroi se i njëjti është i kundërligjshëm për faktin se është në kundërshtim me dispozitën nga neni 73 i Ligjit të Punës, i cili përcakton se “I punësuari mund të largohet përkatësisht nga puna, kur ndaj tij kanë filluar procedurat penale për shkak të dyshimit të bazuar të veprës penale, kur i punësuari është në vuajtje të paraburgimit, ose kur i punësuari kryen shkelje të obligimit të punës të përcaktuar me ligj’’, pra, thuhet se nuk qëndron arsye mbi bazën e të cilës e paditura ka vendosur si në vendimin në fjalë.

Sipas arsyetimit të aktgjykimit gjithashtu thuhet se vendimi nr.2935 i datës 15.03.2021, për shkëputjen e marrëdhënies së punës, është në kundërshtim me dispozitën nga neni 70 par.3 i Ligjit të Punës, ku përcakton se ‘’Punëdhënësi duhet që të mbajë takim me të punësuarin për t’ia shpjeguar atij/asaj ndërprerjen e kontratës së punës ose me qëllim që t’ia dorëzoj paralajmërimin, i punësuari ka të drejtë që të shoqërohet nga një përfaqësues sipas dëshirës së vet’’.

E në rastin konkret thuhet se e paditura ka vepruar krejt ndryshe nga ajo që është përcaktuar me ligj, e bazuar në këtë gjykata konsideroi se e paditura gjatë nxjerrjes së vendimeve në fjalë nuk ka zbatuar procedurën lidhur me ndërprerjen e marrëdhënies së punës ashtu si është paraparë me ligj, pra sipas gjykatës vendimet e të paditurës konsiderohen si të kundërligjshme, raporton ‘’Betimi për Drejtësi’’.

Në aktgjykim ishte cekur se gjykata vendimin e saj e kishte mbështetur edhe në vendimin e datës 10.06.2021, të nxjerrë nga Inspektoriati i Punës, ku në bazë të gjeturave, e paditura ka bërë shkelje të dispozitave ligjore ku si pasojë e kësaj ka rezultuar me shkeljen e të drejtave të punësuarve të garantuara me ligj.

Sipas aktgjykimit, gjykata nga provat e nxjerra ka gjetur se paditësja, me asnjë veprim të saj, në asnjë rast nuk ka bërë shkelje të detyrave të punës, përkundrazi e njëjta ka marrë mirënjohje për vitet e shërbimit të devotshëm në Kompaninë Kujtesa, e që vetvetiu e hedhë poshtë konstatimin e cekur në vendimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, ku thuhet se paditësja Eltene Sadiku, ka kryer shkelje të rëndë duke manipuluar me kontrata të klientëve.

Ndryshe, paditësja Eltene Geca Sadiku, në prill të 2021-ës, kishte ngritur padi kundër të paditurës “Kujtesa Net”, për kompensimin e të ardhurave personale dhe kthimin në vendin e punës.

Sipas padisë, në muajin nëntor 2008, paditësja kishte lidhur kontratë pune me të paditurën për kohë të caktuar, me të cilën paditësja mori detyrën që të kryejë detyrat e saja në cilësinë e punëtores me titullin ‘’Arkatare’’.

Sipas padisë thuhet se e paditura në mënyrë të kundërligjshme në mars të 2021-ës, përmes postës elektronike e kishte ftuar paditësen në një takim së bashku me koleget e punës, Altina Turjaka dhe Krenare Gusinja Grapci.

Gjatë bisedës përfaqësuesit e punëdhënësit ‘’Kujtesa Net’’, kanë shprehur akuzat e tyre ndaj paditëses dhe kolegeve prezente kinse për manipulim të kontratave të klientëve.

Vendimin mbi suspendimin e kishin përcjellë edhe përmes postës elektronike në të njëjtën datë duke korrigjuar datën e afatit të suspendimit nga data 10.03.2021 në datën 15.03.2021, meqenëse ky vendim i dorëzuar në zyrën e Prishtinës mbante parregullsi sepse në të njëjtën datë që ishte nxjerrë vendimi, përfundonte edhe afati i suspendimit pa pagesë. /BetimipërDrejtësi

Të fundit

Mitrovicasi që sulmoi të riun afër palestrës “Minatori”, dërgohet në ndalim policor

Një ngatërresë në mes të dy personave përfundoi me konflikt fizik, mbrëmë, pak para mesnatës, në shëtitoren e Mitrovicës, afër palestrës sportive. Sinjali raportoi mbrëmë...

Lajme të tjera