Shkolla e Parisit dhe roli i sajë në sigurinë kombëtare

Publikuar më:

Idetë e Shkollës së Parisit, rreth së cilës janë mbledhur teoricienët, tregojnë se lënda e hulumtimit të tyre është e fokusuar në aspektet e brendshme të sigurisë dhe zgjerimin e saj në fushën e jashtme të sigurisë, me një analizë të kompetencës së ofruesve të sigurisë dhe rolit të tyre. në ndërtesë (pa)siguri.

Me këtë, ata treguan indiferencë të plotë ndaj konceptit të interesit kombëtar të kuptuar në aspektin realizëm dhe gjithçka je që lidhet ngushtë me mbijetesën e shtetit, kërcënimet e jashtme dhe domenin e marrëdhënieve ndërkombëtare.

Pikërisht, ata besojnë se siguria si mbijetesë, mbrojtje apo siguri është një kuptim i kufizuar.

Sipas tyre, siguria është e vështirë të përkufizohet dhe, megjithëse është e vështirë të kufizosh sigurinë dhe fenomenet e tjera vetëm në sferën e brendshme dhe të përcaktosh se si ajo derdhet në sferën e jashtme, ky diskutim për ndërlidhjen e fushës së sigurisë dhe të dyfishtë. rolet e ofruesve të sigurisë mund të jenë shumë të dobishme për të analizuar pikat e forta dhe mjetet për realizimin e interesave kombëtare.

Është gjithashtu shumë e rëndësishme të theksohet politika si thelbi i sigurisë dhe aktorët që ndërtojnë realitetin e sigurisë.

Pikërisht, Bigo vëren se siguria në thelb të përkufizimit të saj nënkupton politikën, pra kuptimet e sigurisë varen nga politika dhe nga justifikimi i strategjisë së aktorëve vendas.

“Përkufizimi i asaj që është siguri kundrejt asaj që është pasiguri është një luftë politike midis aktorëve që kanë aftësinë të deklarojnë se siguria e kujt është e rëndësishme dhe e kujt mund të sakrifikohet”.

Prandaj, njohuritë e Shkollës së Parisit në lidhje me fushën e sigurisë mund të jenë shumë domethënëse për të kuptuar interesin kombëtar dhe komponentin e brendshëm të sigurisë kombëtare.

28.10.2023

JU REKOMANDOJMË