Lagjet dhe fshatrat e Mitrovicës që mbesin pa rrymë sot

Publikuar më:

Për shkak të këtyre punimeve në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ky është orari sipas rajoneve:

05.03.2024

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Betonjerka (kodi: 70000104) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: Rahovë, Zhazhë, Vllahi, Zijaq, Dedi, Zabërgjë, Selac, Maxher, Melenic, Boletin, rr.Shemsi Ajeti, rr.Bislim Bajgora, Kelmendë-Lipë, Brigada 141 Mehë Uka, Lisicë, rr.Kadri Bistrica, rr.Kemajl Ataturku, Lipë, rr.Hekurudhës, dhe rr Brigada 142.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë

JU REKOMANDOJMË